Ordonanța de Urgență nr. 226/30 Decembrie 2020

Ținând cont de faptul că în continuare o mare parte din activitățile din sfera impozitului specific unor activități nu se desfășoară în condiții de rentabilitate, având în atenție necesitatea adoptării unor măsuri care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic, în contextul în care, prin restricțiile impuse de autorități, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se interzic sau au fost restrânse anumite activități, sectorul turismului fiind unul dintre cele mai grav afectate,ținând cont de complexitatea, în special sub aspect tehnic, a procesului de introducere în utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, care a necesitat un timp mai îndelungat pentru fundamentarea deciziilor referitoare la modul în care acestea urmează a fi reglementate, fapt care a condus la inexistența pe piață, la această dată, a aparatelor de marcat dedicate automatelor comerciale și, pe cale de consecință, la imposibilitatea respectării termenului de 31 decembrie 2020, de către operatorii economici vizați de obligația de dotare cu astfel de dispozitive,având în vedere întârzierile înregistrate de o parte a producătorilor/distribuitorilor de echipamente fiscale în dezvoltarea de software, necesară pentru realizarea conectării aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și faptul că ulterior dezvoltării de software este obligatorie parcurgerea unor etape suplimentare, respectiv testarea acestuia, avizarea tehnică a aparatului de marcat electronic fiscal la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, implementarea în producție, context care a făcut ca obiectivul urmărit să nu poată fi îndeplinit până la data de 31 decembrie 2020,

se dispun următoarele:

Articolul XVII - Articolul 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 16 Aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff), precum și cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 martie 2021.

Textul integral aici.

« Înapoi