Ordin ANAF privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 19 iunie 2020 În temeiul: - art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 31 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 821.088 din 10.06.2020, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

- ART. 1 Se aprobă Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

- ART. 2 Obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- ART. 3 (1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;

c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a), până la data de 30 septembrie 2020;

b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b), până la data de 31 ianuarie 2021;

c) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. c), în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

(3) Categoriile de informaţii cuprinse în declaraţia prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul ANAF în secţiunea "Descărcare Declaraţii" şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Operatorii economici care depun declaraţia prevăzută la alin. (2) îşi vor îndeplini obligaţiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) sau, după caz, ale art. 3 alin. (1) din procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 627/2018.

- ART. 4 Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare control fiscal, Direcţia generală antifraudă fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu Bucureşti, 11 iunie 2020. Nr. 2.668.

ANEXA 1

PROCEDURĂ de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 1 (1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia trecerii aparatelor din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1.

(2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fişier XML, prevăzut la secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, şi care conţine în mod obligatoriu următoarele categorii de informaţii:

a) tipul profilului: 1;

b) intervalul în minute, parametrul nrM prevăzut în secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea, folosind un canal de comunicaţie criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) valoarea 1 a parametrului rapZ din secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, care presupune transmiterea informaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică;

d) URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 2 (1) Aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice funcţionează în profilul 0.

(2) Pentru aparatele prevăzute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligaţia transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fişiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1 - II.7, respectiv secţiunii II.12 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fişierele se validează şi se ataşează la un PDF folosind aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanţă.

- ART. 3 Fişierul prevăzut la secţiunea II.10 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 conţine valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcţionează, este semnat folosind certificatul digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se generează în următoarele situaţii: a) la trecerea din funcţionarea în profilul 0 în profilul 1; b) la trecerea din funcţionarea în profilul 1 în profilul 0; c) la constatarea necesităţii modificării indicatorilor.

- ART. 4 Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevăzută la secţiunea II.11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 se face prin importul unui fişier XML semnat folosind certificatul digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care conţine în mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului, precum şi data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcţionează cu profilul 0.

- ART. 5 Fişierele prevăzute la art. 3, respectiv art. 4 se generează de către sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se pun la dispoziţia tehnicianului de service într-o secţiune dedicată pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ART. 6 Importul fişierelor prevăzute la art. 5 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii de service acreditate.

ANEXA 2

INFORMAŢIILE conţinute în declaraţia operatorilor economici care desfăşoară activitate în zone nedeservite de reţele de comunicaţie electronice 1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale: a) codul de identificare fiscală; b) denumirea operatorului economic; c) numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal; d) adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal; e) datele de identificare şi calitatea persoanei care este desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale 2. Declaraţie pe propria răspundere prin care utilizatorul menţionează că aparatul de marcat electronic fiscal va funcţiona în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat(ă) în .........................., str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ............... la data de ......................, având CNP/NIF .........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului ........................, având CIF/CNP/NIF ........................., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele: Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ......................................... este instalat/utilizat la adresa din localitatea .........................., str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................... . Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de reţelele de comunicaţii electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcţiona în modul de lucru offline.

Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Data Semnătura ...................... ................... ------------ *) Art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

« Back